امروز می خوام راجع به ماههای سریانی بنویسم، ماههای سریانی به ترتیب عبارتند از:

تشرین الاول (۳۱ روز) - تشرین الآخر (۳۰ روز) - کانون الاول (۳۱ روز) - کانون الآخر (۳۱ روز) - شباط (۲۸ روز، هر چهار سال یکبار ۲۹ روز) - آذر (۳۱ روز) - نیسان (۳۰ روز) - ایار (۳۱ روز) - حزیران (۳۰ روز) - تموز (۳۱ روز) - آب (۳۱ روز) - ایلول (۳۰ روز).

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۸۵ساعت ۲۳:۳۳ بعد از ظهر  توسط سپیدار  |